Startende ondernemer

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk probeert waar mogelijk de startende ondernemer te ondersteunen. Zo heeft de gemeente een team Economie waar u met uw vragen terecht kunt. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor ondernemen binnen haar grenzen. Afhankelijk van uw activiteiten heeft u wellicht een vergunning nodig.

Daarnaast zijn de plekken in de stad waar u een onderneming mag vestigen, vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook contact opnemen met het klantcontactcentrum om te vragen welke vergunningen u nodig heeft en of het bestemmingsplan ruimte biedt voor uw onderneming.

Kamer van Koophandel

Hét loket voor startende ondernemers is de Kamer van Koophandel. Deze organisatie heeft zich bij uitstek toegelegd op begeleiding van startende ondernemers.

Kijk voor meer startersinformatie op www.kvk.nl.

Als u een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap start, dan regelt u uw aanmelding voor de belastingdienst bij de Kamer van Koophandel tegelijk met uw inschrijving in het handelsregister. Alle relevante belastingzaken staan vermeld in het Handboek Ondernemen. Dit handboek is gratis verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.