Ons Fonds

Ons Fonds is het gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente waarin de krachten van de afzonderlijke ondernemers worden gebundeld om samen meer mogelijk te kunnen maken.

logo-ons-fondsSamenwerking, gezamenlijke belangenbehartiging, profilering en promotie zijn belangrijke voorwaarden voor een vitale en bruisende, economische gemeenschap in Bodegraven-Reeuwijk. Door ‘collectief ondernemerschap’ van ondernemers en de gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor zowel consumenten als bedrijven.

Ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk dragen allen evenredig bij aan een verhoging van de OZB die de gemeente heft over niet-woningen. De ondernemers bepalen op basis van behoeften en kansen zelf in gezamenlijk overleg aan welke initiatieven zij de middelen uit Ons Fonds willen besteden.

Meer informatie op www.onsfonds.nl.