Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk verenigt de gemeenschappelijke belangen van alle ondernemers en ondernemingen in onze gemeente. De doelstelling: Samenwerking waar het kan, op eigen kracht waar het moet. Het bestuur van het Ondernemersplatform faciliteert en organiseert de samenwerking en zoekt naar verbinding. Commissies op specifieke terreinen bepalen het beleid en de visie op geldende onderwerpen. De diverse ondernemersverenigingen zijn in het bestuur en de commissies vertegenwoordigd.