Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio.

logo-Bodegraven-Reeuwijk-WerktGroene Hart Werkt! brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt.

Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke projecten.

Groene Hart Werkt! helpt nieuwe initiatieven graag op weg om zo de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Heb je vragen over Groene hart werkt, kijk op:

http://www.groenehartwerkt.nl