Regels rondom geluid

In het landelijke Activiteitenbesluit is bepaald hoeveel geluid horecabedrijven maximaal mogen produceren. Van een exploitant wordt verwacht dat hij/zij zich aan deze regels houdt. De overlast voor de directe omgeving wordt zo tot een minimum beperkt.

Ondernemers hebben 8 keer per jaar de mogelijkheid een festiviteit te organiseren waarbij de geluidsnormen mogen worden overschreden. Daarnaast wijst het college jaarlijks enkele feestdagen aan waarop het overschrijden van de geluidsnormen is toegestaan. Er gelden dan ruimere geluidsnormen die voor de directe omgeving wel hoorbaar zijn. De exploitant is verplicht om direct omwonenden vooraf te informeren over eventuele festiviteiten.

Melden geluidsoverlast horecabedrijven
Heeft u klachten over geluidsoverlast van horecabedrijven, dan kunt u contact opnemen met de ODMH (Milieudienst) via telefoonnummer (088) 333 555. Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.