Horecabeleid

Voor horeca gelden er verschillende regels. Veel gemeentelijke regels zijn vastgelegd in de Apv. Hierin zijn o.a. regels gesteld over openings- en sluitingstijden en de exploitatievergunning. Ook is veel informatie te vinden in de Drank- en Horecawet. Voor het aanvragen van vergunningen en nadere informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van het Klantcontactcentrum via (0172) 522 522.

Voor meer informatie zie ‘APV Bodegraven-Reeuwijk’ en de Drank- en Horecawet.