Handhaving en toezicht

Horecaklachten zijn er vaak in de avond of in het weekend. Daarom kunt u het best meteen bellen met de politie via telefoonnummer (0900) 88 44. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen met 0172 522 522 en vragen naar een BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar).

Dan nog iets over de bevoegdheidverdeling tussen politie en BOA’s. De politie is bevoegd op te treden bij overlast afkomstig vanuit het pand en alle vormen van overlast in de openbare ruimte. De BOA’s kunnen alleen optreden wanneer de overlast plaatsvindt in de openbare ruimte.

Sinds 1 januari 2014 is de gemeente het bevoegd op te treden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet. De gemeente heeft een extern bureau ingehuurd om controles op bijvoorbeeld de leeftijd (schenken alcohol aan 18-er) van bezoekers uit te voeren en het commerciële gebruik van sportkantines tegen te gaan. Onze BOA’s ondersteunen dit bureau hierbij.

Handhavingsbeleid horeca en alcohol