Belastingen en heffingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afvalstoffenheffing, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, onroerende zaakbelasting, precariobelasting, reinigingsrechten, rioolheffing en toeristenbelasting. Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Voor meer informatie kijkt u op www.bsgr.nl of belt met tijdens kantoortijden met (0715) 256 200