Bouwinitiatievenloket

Initiatiefnemers van bouwplannen kunnen terecht bij ons zogenaamde Bouwinitiatievenloket. Via dit ‘loket’ kunnen initiatiefnemers in een vroeg stadium een project bespreken met gemeentelijke medewerkers Ruimtelijke Ordening. Daardoor krijgen zij snel inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van gemeentelijke medewerking aan hun plan. Andersom is het Bouwinitiatievenloket ook een makkelijk toegankelijk platform voor ontwikkelaars of initiatiefnemers die ideeën, aan ons willen voorleggen.

In eerste instantie kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) op telefoonnummer (088) 5450000. Indien na het eerste contact met de ODMH blijkt dat de gewenste ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan, worden de initiatiefnemers doorverwezen naar een van de medewerkers van Ruimtelijke Ordening van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.