Beleid

Om duidelijk te maken hoe het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk kan worden versterkt, is de Economische Beleidsvisie vastgesteld. Daaruit vloeit het Actieprogramma met haar diverse onderwerpen. De meest relevante stukken vindt u in PDF hieronder. Hierin wordt de visie van het gemeentebestuur op de gewenste economische ontwikkeling weergegeven. We laten zien op welke manier de sterke kanten van de gemeente zo goed mogelijk benut kunnen worden en ook hoe de minder sterke kanten aangepakt kunnen worden.

Beleidsstukken

img_icon_pdf Economische beleidsvisie Bodegraven Reeuwijk (11 juni 2013)

Actieprogramma Economie (def) d d 29 feb 2016

Subsidies