Aanvraag stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum

21-05-2019 Het raadsprogramma voor 2018-2022, Samen Duurzaam Gezond, reserveert bijzondere aandacht voor het centrum van Bodegraven. Samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers wil de gemeente het winkelgebied van Bodegraven versterken. Als onderdeel van haar ambitie om het winkelgebied te versterken, heeft de gemeente een kernwinkelgebied aangewezen.

Versterking winkelgebied Bodegraven-centrum

Het raadsprogramma voor 2018-2022, Samen Duurzaam Gezond, reserveert bijzondere aandacht voor het centrum van Bodegraven. Samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers wil de gemeente het winkelgebied van Bodegraven versterken. Als onderdeel van haar ambitie om het winkelgebied te versterken, heeft de gemeente een kernwinkelgebied aangewezen. Dit gebied is met oranje omlijnd. Zie kaart onder aan dit bericht.

Er is een budget vastgesteld van 1.000.000 euro voor vier stimuleringssubsidies:

LET OP: Om subsidie te kunnen ontvangen, dient deze te worden aangevraagd voordat gestart wordt met de werkzaamheden. De uiterste aanvraagtermijn voor deze subsidies is 31 december 2020. Aanvragen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. De subsidieregelingen stoppen eind 2020, of eerder wanneer het vastgestelde budget op is.

Verhuissubsidie Ondernemers gevestigd buiten het kernwinkelgebied (binnen de blauwe lijnen) kunnen subsidie ontvangen wanneer zij hun winkel verhuizen naar een locatie binnen het kernwinkelgebied (binnen de oranje lijnen) (download het aanvraagformulier)

Subsidie voor planontwikkeling Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van financiële haalbaarheidsstudies voor de herontwikkeling, herbestemming en herinrichting van bestaande winkellocaties. Uitsluitend panden waarin detailhandel is gevestigd binnen de blauwe lijnen(tranformatiegebied) komen hiervoor in aanmerking. De gemeente wil hiermee stimuleren om bestaande detailhandel binnen dit gebied te transformeren naar andere functies. (download het aanvraagformulier)

Transformatiesubsidie Eigenaren van leegkomende winkelpanden (binnen het blauw omlijnde gebied) buiten het kernwinkelgebied kunnen subsidie ontvangen om een nieuwe functie voor hun pand te realiseren, bijvoorbeeld een woning of praktijkruimte.  (download het aanvraagformulier)

Gevelverbeteringssubsidie Eigenaren van winkelpanden in het kernwinkelgebied en ondernemers kunnen een subsidie ontvangen om beeldkwaliteit van hun winkelpand te verbeteren. De brochure Bouwstenen gevelverbetering [download de brochure] geeft meer informatie hierover.  (download het aanvraagformulier)

Kaart centrum Bodegraven

Kaart Centrum